TURISME ARENYS DE MAR
INICI > Visites

Pla Estratègic de Turisme d’Arenys de Mar 2022-2027

El passat ple del mes de juliol, es va aprovar per unanimitat el primer Pla Estratègic de Turisme d’Arenys de Mar. Aquest pla sorgeix d’un recurs ofert per part de la Diputació de Barcelona, qui encarrega a l’empresa DECABA el desenvolupament i redacció d’aquest pla, amb l’objectiu de planificar actuacions de turisme sostenible i les línies estratègiques de les polítiques en matèria turística per aquests propers anys.

Aquest Pla estratègic s’estructura en 4 línies estratègiques; Governança i Treball en Xarxa; Singularitat i Identitat; Segmentació i Especialització i finalment Competitivitat Turística. A partir d’aquests eixos s’han definit 71 accions agrupades en 12 projectes, alguns dels quals ja s’estan duent a terme des de la mateixa Regidoria de Turisme. Aquestes propostes estan pensades com a accions transversals que tenen un impacte a la vila però que requereixen de la participació de totes les àrees de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, i alhora, tenen molt a veure en el desenvolupament del turisme sostenible.

El Pla s’ha desenvolupat a través d’una metodologia molt participativa en la qual s’han tingut en compte diferents fases:

  1. Anàlisi, documentació i prospecció de terreny.
  2. Treball de camp: taules de treball i entrevistes
  3. Diagnosi i estratègia
  4. Pla d’Acció
  5. Gestió, seguiment i presentació.

Aquestes fases s’han dut a terme durant la tardor 2021 i han acabat aquesta primavera 2022. Han comptat amb una participació de 123 persones; 31 comerços i empreses, tècnics de diferents àrees de l’ajuntament i persones específiques del sector que mitjançant enquestes on-line, entrevistes personalitzades, sessions monosgràfiques i taules de treball o tallers, van aportar la seva expertesa i opinió sobre diferents qüestions de la vila relacionades amb el turisme i la sostenibilitat en destinacions. Aquest pla serà vigent fins al 2027 tot i que està concebut com un document de línies estratègiques de curt i llarg termini i amb revisions periòdiques per tal de mantenir-lo útil, vigent i actiu.

L’aprovació per unanimitat per part del ple es va realitzar amb el suport dels grups municipals de govern com també els de l’oposició, que van qualificar el treball de realista, participatiu i acurat. De fet, durant la vigència del desenvolupament del pla es va constituir el comitè polític que es va reunir fins a 3 vegades en sessions diferenciades per debatre i revisar el propi pla i el contingut del mateix.

Des de la Regidoria de Turisme, i en particular la regidora Ona Curto Graupera, agraeixen la col·laboració de tothom que hi ha participat i ha aportat el seu granet de sorra, i ha afirmat que “ha sorgit un pla estratègic molt realista i que es podrà aplicar ara o al proper mandat” i que respon “com estava i com ha de ser el turisme a Arenys de Mar sobretot després de la pandèmia que ho va capgirar tot”.

El document es pot consultar a través del següent enllaç: https://arenysdemar.cat/42615