INICI > Notes legals

Notes legals

Aquest lloc web i el domini www.visitarenys.com és propietat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, amb domicili a la Riera del Bisbe Pol, número 8, codi postal 08350, Arenys de Mar, telèfon + 34 93 795 99 00 i adreça de correu electrònic turisme@arenysdemar.cat. El CIF de l’Ajuntament de Arenys de Mar és P-0800600 I.

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, pertanyen a l’Ajuntament d’Arenys de Mar o a tercers que n’han autoritzat l’ús. L’Ajuntament d’Arenys de Mar els presenta en el seu lloc amb finalitats d’informació i per a facilitar la seva relació amb les persones privades i amb la resta d’administracions públiques.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de l’Ajuntament d’Arenys de Mar o de tercers. L’Ajuntament no serà responsable del mal ús que en poguessin fer els usuaris.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar complirà de forma estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

L’usuari del web que facilita dades de caràcter personal a l’Ajuntament d’Arenys de Mar podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPDP, tot adreçant-se de qualsevol forma o per qualsevol mitjà a l’Ajuntament.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de l’Ajuntament. La vigència d’aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar no pot garantir de forma absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l’Ajuntament. Tampoc no se’n fa dels retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’accés a Internet o en altres sistemes electrònics, així com dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’Ajuntament. No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.